Legislatie

Legislatia in domeniul serviciilor de amanet

Casa de Amanet Non Stop Sector 4 – www.amanet-non-stop.ro respecta legislatia in domeniul serviciilor de amanet. Printre cele mai importante documente legislative enumeram:


-      Regulamentul nr. 20 din 13/10/2009 privind institutiile financiare nebancare;
-      Legea nr. 93 din 08/04/2009 privind institutiile financiare nebancare;
-      Ordinul nr. 264 din 13/08/2008 privind aprobarea modelelor marcilor de certificare ce urmeaza sa fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
-      Norma nr. 27 din 19/12/2006 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a României nr. 4/2006 privind procedura de notificare si înscrierea în registre a institutiilor financiare nebancare;
-      Ordonanta nr. 28 din 26/01/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
-      Ordinul nr. 470 din 19/09/2005 privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;
-      Ordinul nr. 1809 din 06/12/2004 pentru aprobarea Registrului special de evidenta a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;
-      Ordinul nr. 202 din 06/08/2004 privind stabilirea si înregistrarea marcilor de garantie proprie pentru bijuterii si obiecte din metale pretioase si aliaje ale acestora;
-      Norma tehnica din 28/04/2004 de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora;
-      Ordinul nr. 102 din 28/04/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora;
-      Ordinul nr. 37 din 20/02/2004 pentru aprobarea modelelor marcilor utilizate de fabricantii, producatorii, importatorii, exportatorii si, dupa caz, vânzatorii de obiecte si bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora;
-      Ordinul nr. 425 din 03/12/2003 privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;
-      Hotarârea nr. 1344 din 18/11/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificarile si completarile ulterioare;
-      Ordonanta de urgenta nr. 190 (r1) din 09/11/2000, actualizata, privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România.